Bergagården

Välkommen till Bergagården på Hunneberg! Gården är ett mycket populärt besöksmål för rekreation och fritid och fungerar idag som ett informationscentrum för bergen. Här finner du restaurang och café Spiskupan, Kungajaktmuseet Älgens Berg, Hunnebergs Naturskola

och Orienteringsklubben Skogsvargarna.

Rekreation & friluftsliv

Bergagården är en plats för rekreation, friluftsliv och naturupplevelser. Gården är idag ett informationscentrum för bergen och ett mycket populärt besöksmål för både närområde och långväga besökare. Under året arrangerar Kungajaktmuseet Älgens Berg ett flertal evenemang på Bergagården, bland annat temadagar, familjedagar och julmarknad. På Bergagårdens gårdsplan finner du ett grillhus med tak.

Motionsspår

Runt Bergagårdsområdet löper en handikappanpassad promenadväg. Längs denna hittar du tavlor som berättar om skogens alla trädslag och dess invånare. Här finns även ett naturupptäckarspår för barn, som byts ut efter årstiderna. Slingan är 1,8 km lång.