Företagspolicy

Kungajaktmuseet Älgens Berg beläget i Ekopark Halle-Hunneberg är en verksamhet som bygger på de lokala tillgångarna, som stärks av det lokala engagemanget och som har i uppdrag att stimulera till lokal utveckling.  I såväl stora som små arrangemang arbetar vi dagligen med att ta in lokal expertis och kunskap. Genom samverkansgruppen BIS (Bergsintressenter i Samverkan) tar vi till vara på den lokala kunskapen och har ett kontinuerligt utbyte av idéer som bidrar till produkter av hög kvalitet. Vid planeringen av våra arrangemang etc. väljer vi i första hand lokala entreprenörer och är noga med att de i sin tur levererar en produkt av hög kvalitet. Mellan bolaget och berörda intressenter förs regelbundet en dialog kring hållbar utveckling och framtid i ett lokalt perspektiv.