Hunnebergs Naturskola

Tillsammans med Hunnebergs Naturskola ges elever möjligheten att komma ut i naturen och använda naturen som ett klassrum. Här får eleverna lära sig om naturen i naturen och tillsammans med skolans pedagoger har skolelever möjlighet till naturupplevelser och fördjupade naturstudier.

Ett komplement

Naturskolan ska fungera som ett komplement till undervisningen i ordinarie skola. I sin undervisning tar Hunnebergs Naturskola tillvara på den naturliga miljön runt Bergagården och genom positiva upplevelser i naturen ges elever en möjlighet att på egen hand undersöka och upptäcka. Skolan skapar förutsättningar för eleven att förstå ekologiska sammanhang och innebörden av ansvar inför vår gemensamma miljö.

Inspiration & Fortbildning

Hunnebergs Naturskola anordnar inspiration- och fortbildningsdagar för pedagoger och studenter. På detta sätt vill skolan bidra till att sprida kunskap om utomhuspedagogik. 

Kontakt
Tel: 0521-22 37 70
Hemsida